บ้านสำเร็จรูปไม่จำเป็นต้องเล็กทำหลังใหญ่ๆก็ได้

บ้านสำเร็จรูปไม่จำเป็นต้องเล็กทำหลังใหญ่ๆก็ได้

บ้านสำเร็จรูปเมื่อผลิตเสร็จแล้ว จะต้องถูกขนส่งโดยรถบรรทุกไปยังพื้นที่ติดตั้ง แต่มีข้อกฏหมายให้ขนส่งได้กว้างไม่เกินขนาดรถที่ 2.50 เมตร จึงเป็นข้อจำกัดให้บ้านสำเร็จรูปส่วนใหญ่ต้องทำขนาดเล็กเพื่อให้ขนส่งได้ แต่จริงๆ แล้วเราสามารถสร้างบ้านหลังใหญ่ได้ โดยการเอาแยกขนส่งแต่ละส่วนมาประกอบเป็นบ้านหลังใหญ่ เรียกว่าระบบ Modular

โดยแอดมินเลือกรูปแบบที่สร้างบ้านโมดูลาร์ในต่างประเทศมาให้ดูเป็นตัวอย่าง ซึ่งทางทีม #BaanNext กำลังพัฒนา เพื่อทลายข้อจำกัดที่ว่าบ้านสำเร็จรูปจะมีแต่หลังเล็กๆ เท่านั้น

#บ้านสำเร็จรูป #บ้านน็อคดาวน์

Credit : https://www.livinginacontainer.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *