บ้านร้าว ต้องกังวลหรือไม่?

บ้านร้าว ต้องกังวลหรือไม่?

สำหรับคนที่สร้างบ้านปูน มักจะพบปัญหาบ้านร้าว เนื่องจากคอนกรีตเป็นวัสดุเปราะ เมื่อมีการขยับตัวแม้เล็กน้อย ก็จะทำให้ปูนร้าวได้ โดยสาเหตุอาจจะเกิดได้จากปํญหาโครงสร้าง หรือแค่การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิก็ทำให้ปูนร้าวได้แล้ว

คนส่วนใหญ่พอเห็นบ้านร้าวก็กลัวว่าอาคารจะพัง ซึ่งยังไม่ต้องตกใจเพราะ แม้จะเห็นรอยร้าวแต่บ้านยังปลอดภัยรอยร้าวหากเล็กกว่า 0.3 มม. เพราะถือว่าอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ทางวิศวกรรม

หากร้าวกว้างกว่า 0.3 มม. ก็อาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น เสาเข็มทรุด, ผู้ออกแบบมีทักษะไม่เพียงพอ หรือมีการบรรทุกเกินกว่าที่ออกแบบไว้ ซี่งคงต้องให้วิศวกรช่วยวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง

ซี่งโดยส่วนใหญ่ปัญหารอยร้าวหากรู้สาเหตุเร็วมักจะแก้ไขได้ โดยไม่ต้องทุบทำลาย เพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีด้านก่อสร้างได้พัฒนาไปมาก ดังนั้นหากรู้เร็วซ่อมเร็วจะช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจจะลุกลามได้

สำหรับโครงสร้างเหล็กจะแตกต่างกับโครงสร้างปูน เพราะเหล็กจะไม่ร้าว เนื่องจากเหล็กเป็นวัสดุเหนียว หากเลือกใช้โครงสร้างเหล็กก็ช่วยลดปัญหากวนใจจากบ้านร้าวได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *