บ้านน็อคดาวน์สำหรับผู้สูงอายุ อยู่สบาย

บ้านน็อคดาวน์สำหรับผู้สูงอายุ อยู่สบาย

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การอยู่อาศัยในบ้านก็เปลียนไป เพราะเมื่อสูงวัยขึ้นสมรรถภาพทางร่างกายก็ถดถอย ซึ่งปัญหาที่พบมากคือ เข่าเสื่อม การเดินขึ้นลงบันไปเป็นไปได้ยาก ซึ่งจะต้องปรับย้ายห้องนอนลงมาอยู่ชั้นล่างสำหรับห้องน้ำก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มราวจับ เพื่อช่วยในการลุกนั่ง และพื้นกระเบื้องก็ควรปรับเป็นแบบไม่ลื่น เพราะการล้มในห้องน้ำเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู้สูงอายุได้การออกแบบบ้านสำหรับผู้สูงอายุ หรือบ้านที่เหมาะสำหรับคนทุกวัย รวมถึงผู้พิการ ฝรั่งจะเรียกว่า Universal Design ซึ่งในบางประเทศจะมีการบังคับโดยกฏหมายให้อาคารสาธารณะต้องออกแบบเป็น Universal Design เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้ แต่ในกรณีเป็นบ้านพักอาศัยเราก็จะปรับเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรา เช่น ห้องนอนอยู่ชั้น 1, เลือกใช้กระเบื้องแบบไม่เลื่อน ห้องน้ำไม่มีพื้นต่างระดับ เพื่มทางลาดสำหรับรถเข็น เพิ่มราวจับในห้องน้ำ เลี่ยงการใช้ลูกบิดประตูปรับเป็นก้านโยกแทนสำหรับบ้านหลังต่อไปของคุณ อาจจะต้องคิดเผื่อประเด็นเหล่านี้ไว้ เพราะเราใช้บ้านอย่างน้อยก็ 10-20 ปี เมื่อถึงเวลาเราจะได้ใช้บ้านได้อย่างสะดวก และปลอดภัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *