เสาเข็ม ตอกลึกเท่าไรดี?

เสาเข็ม ตอกลึกเท่าไรดี ?

การเลือกใช้ความยาวเสาเข็มยาวเท่าไร จะขึ้นอยู่กับสภาพดินในพื้นที่นั้นๆ ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจสภาพดินในกรุงเทพก่อน ซึ่งจะมีลักษณะเป็นชั้นๆ เหมือนขนมเค้ก โดยชั้นบนจะเป็นดินเหนียวอ่อนหนาประมาณ 10-14 เมตร และต่ำลงไปเป็นชั้นดินเหนียวแข็งหนา 4-6 เมตร และต่อด้วยชั้นทราย

ดังนั้นหากต้องการให้บ้านทรุดตัวน้อยจะต้องเลือกใช้เสาเข็มต้องยาวมากกว่า 10 เมตร เพื่อให้พ้นชั้นดินเหนียว และหากต้องการไม่ให้ทรุดเลยจะต้องใช้ความยาวมากกว่า 18 เมตร เพื่อให้ถึงชั้นทรายด้านล่าง

แล้วถ้าเราใช้เสาเข็มสั้นจะมีปัญหาอะไรไหม? หากเราใช้เสาเช็มสั้นกว่า 10 เมตร เสาเข็มก็ยังสามารถรับน้ำหนักได้ แต่จะมีการทรุดตัวเกิดขึ้น ซึ่งถ้าตัวบ้านไม่ใหญ่ก็ไม่มีปํญหา แต่หากตัวบ้านใหญ่ อาจจะทำให้เกิดการทรุดตัวที่แตกต่างกันเของเสาเข็มจะทำให้โครงสร้างของบ้านร้าว หรือเกิดปัญหาได้

#BAANNEXT #เสาเข็มยาว #บ้านทรุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *