สร้างบ้าน ไม่ต้องตอกเสาเข็มได้หรือไม่

สร้างบ้าน ไม่ต้องตอกเสาเข็มได้หรือไม่

บ้านที่แข็งแรงต้องเริ่มจากฐานรากที่มั่นคง ดังนั้นฐานรากเป็นสิ่งแรกที่เราควรใส่ใจ ตามหลักวิศวกรรมจะแบ่งฐานรากออกแบเป็น 2 แบบใหญ่คือ ฐานรากแผ่ และเสาเข็ม การเลือกใช้ฐานรากแบบใดขึ้นกับสภาพพื้นที่ เช่นในกรุงเทพฯ ซี่งมีสภาพเป็นดินเหนียวอ่อน และมีอัตราการทรุดตัวสูง จึงมีความจำเป็นต้องตอกเสาเข็มเพื่อถ่ายน้ำหนักไปยังชั้นดินที่แข็งกว่าที่อยู่ด้านล่าง โดยปกติจะใช้ความยาวประมาณ 20 เมตรส่วนฐานรากแผ่ จะใข้ได้กับพื้นที่ที่มีดินแข็ง เช่นในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน ซี่งมีดินแดงหรือดินลูกรังซึ่งจะสามารถรับน้ำหนักได้สูงมากกว่า 10 ตันต่อตารางเมตร ซี่งเพียงพอสำหรับบ้านพักอาศัย ดังนั้นหากเราอยู่ต่างจังหวัดซี่งมีดินแข็งอยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องตอกเสาเข็ม เพราะคนส่วนมากชอบคิดว่าตอกเสาเข็มแล้วแข็งแรงกว่า ซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องนัก และทำให้เสียค่าใข้จ่ายโดยไม่จำเป็น

#บ้านน็อคดาวน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *