สร้างบ้านแล้วดินทรุดแก้ไขอย่างไร ?

สร้างบ้านแล้วดินทรุดแก้ไขอย่างไร?

ตอนเริ่มสร้างบ้าน ส่วนใหญ่เราจะต้องถมดินเพิ่ม เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม แต่ปัญหาที่ตามมาคือดินที่ถมมักจะทรุด และทำให้โครงสร้างถนนและลานจอดรถร้าว ซึ่งบ้านบางหลังดินทรุดเกิน 50 ซม. ก็มี

แล้วเราจะเลี่ยงปัญหาดินทรุดได้อย่างไร คำตอบคือ

1. อย่าสร้างบ้านบนพื้นที่ดินเหนียว เพราะ ดินเหนียวจะมีอัตราการทรุดตัวสูงกว่าดินทราย (อันนี้แก้ไขยากหน่อยเพราะเราย้ายตำแหน่งที่ดินไมได้ และพื้นที่กรุงเทพเป็นดินเหนียวเกือบ 100%)

2. ห้ามการสูบน้ำบาดาลมาใช้ เพราะดินทั่วไปจะประกอบด้วยเนื้อดินและน้ำ เมื่อเราสูบน้ำออกแจะทำให้ดินทรุด โดยให้นึกถึงฟองน้ำเมื่อเราสูบน้ำออกขนาดฟองน้ำจะเล็กลง เรียกภาษาวิชาการว่า Consolidation

3. การถมดินทิ้งไว้สัก 3-5 ปี เพื่อให้ทรุดตัวไปล่วงหน้าก่อนที่จะเราจะสร้างบ้าน แต่อันนี้ต้องรอนานหน่อย อาจจะไม่ถุกใจวัยรุ่นใจร้อน

4. การใช้เทคนิคด้านวิศวกรรมชั้นสูง เช่น PVD หรือ Vacuum อันนี้เป็นวิธีเร่งการทรุดโดยการดึงน้ำในดินออกมาทำให้เนื้อดินแน่นขึ้น แต่ราคาสูงไม่เหมาะกับมาใช้กับบ้าน

จากข้อสรุปต่างๆ จะเห็นว่าการแก้ไขดินทรุดเป็นอะไรที่ยากมาก แนวทางที่แนะนำคือการสร้างบ้านบนโครงสร้างเสาเข็มยาว เพื่อป้องกันไม่ให้ดินที่ทรุดกระทบถึงโครงสร้างบ้าน รวมถึงการเลือกใช้ Approach Slab ในจุดต่อของบ้านกับถนนหน้าบ้าน เผื่อว่าหากดินทรุดแล้ว เรายังเอารถเข้าไปจอดในบ้านได้

หรือหากเวลาไม่ใช้ปํญหา การถมดินทิ้งไว้ ก็เป็นแนวทางที่ดี การทรุตตัวปกติจะเกิดมากในปีแรกๆ และสัดส่วนการทรุดจะลดลงตามทีปีที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแอดแนะนำว่าควรทิ้งไว้อย่างน้อย 2 ปี

#BaanNext #แก้ไขดินทรุด #บ้านสำเร็จรูป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *