สร้างบ้านสำเร็จรูปต้องขออนุญาตก่อสร้างหรือไม่?

สร้างบ้านสำเร็จรูปต้องขออนุญาตก่อสร้างหรือไม่?

ข้อกฏหมายกำหนดว่าการก่อสร้างหรือต่อเติมจะต้องมีขออนุญาตก่อสร้างต่อเจ้าหน้าที่ เนื่องจากเหตุผลเรื่องความแข็งแรงปลอดภัย และป้องกันการละเมิดสิทธิหรือรบกวนบ้านข้างเคียง

หากเราก่อสร้างสร้างต่อเติมแล้วไม่ได้ขออนุญาต อาจจะทำให้เพื่อนบ้านร้องเรียนไปยังเขตให้ระงับการก่อสร้างได้ แต่โดยทั่วไปแล้วบ้านที่ต่อเติมมักจะไม่ค่อยแจ้งขออนุญาตก่อสร้าง เพราะการต่อเติมที่จะยื่นขออนุญาตได้ต้องมีระยะร่นตามกฏหมายซึ่งบางบ้านมีพื้นที่จำกัดจะไม่สามารถทำได้

การเลือกซื้อบ้านสำเร็จรูป จะดีกว่าก่อสร้างระบบเดิม คือจะลดปัญหาการขัดแย้งกับเพื่อนบ้านระหว่างการก่อสร้าง เช่น ประเด็นการร้องเรียนระหว่างการก่อสร้าง และการเลือกใช้บ้านขนาดเล็กที่ยกมาติดตั้งในบ้านเราสามารถแจ้งว่าเป็นอาคารชั่วคราวได้ เพราะสามารถเคลื่อนย้ายได้

หรือหากเราต้องการติดตั้งถาวรก็เพียง จัดทำแปลนพร้อมสถาปนิก วิศวกรลงนามรับรอง ก็สามารถยื่นขออนุญาตก่อสร้างตามปกติได้ เราก็จะอยู่บ้านได้แบบสบายใจ

#บ้านสำเร็จรูป #ขออนุญาตก่อสร้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *