รู้หรือไม่ บ้านพักอาศัยรับน้ำหนักได้เท่าไร?

รู้หรือไม่ บ้านพักอาศัยรับน้ำหนักได้เท่าไร?

จากกฏหมายควบคุมอาคาร กำหนดให้วิศวกรผู้ออกแบบจะต้องออกแบบบ้านพักอาศัยให้รับน้ำหนักจรได้ไม่น้อกว่า 150 กิโลกรัมต่อตารางเมตร หมายความว่า ถ้าเรามีพื้นที่ห้องขนาด 4.00×4.00 เมตร เราสามารถเอาคนเข้าไปใส่ได้มากกว่า 30 คน โดยที่โครงสร้างยังปลอดภัย การออกแบบโครงสร้างไม้ คอนกรีต หรือโครงสร้างเหล็กจะต้องถูกบังคับด้วยกฏหมาย ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างแบบใด ก็ถือว่ามีความสามารถในการรับน้ำหนักได้เท่าเทียมกัน หากออกแบบได้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ดังนั้นการที่บางคนบอกว่าบ้านคอนกรีตรับน้ำหนักได้มากกว่าบ้านเหล็กอาจจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และโครงสร้างแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป.. ซี่งเราจะคุยเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป

#บ้าน#น็อคดาวน์ #บ้านน็อคดาวน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *