บ้านที่ทำด้วยเหล็กจะร้อนไหม ?

บ้านที่ทำด้วยเหล็กจะร้อนไหม ?

เนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนและมีแดดเกือบทั้งปี การเลือกใช้วัสดุสร้างบ้านจึงต้องพิจารณาเรื่องความร้อนเพื่อให้บ้านเย็นและอยู่สบาย

การป้องกันความร้อนเข้าบ้านจะต้องพิจารณาใช้วัสดุที่เป็นเปลือกอาคารที่นำความร้อนต่ำ เช่น ไม้ หรืออิฐมวลเบา จะช่วยป้องกันความร้อนได้ แต่หากเลือกใช้วัสดุที่นำความร้อนได้ดีเช่นเหล็ก ก็จำเป็นต้องมีฉนวนเพื่อป้องกันความร้อนอีกชั้น

การเลือกใช้กระจกเยอะๆ ก็เป็นอีกสาเหตุหนี่งที่ทำให้บ้านร้อนได้หากรับแสงแดดโดยตรง ซี่งอาจจะแก้ไขได้โดยการทอนแสงโดยใช้ระแนง หรือการปลูกต้นไม้ช่วย

#BaanNext #บ้านสำเร็จรูป #บ้านน็อคดาวน์ #บ้านเย็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *