คุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ซื้อบ้านสำเร็จรูป เพราะมันไม่สวยใช่ไหม

คุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ซื้อบ้านสำเร็จรูป เพราะมันไม่สวยใช่ไหม

แม้ว่าข้อดีของบ้านสำเร็จรูปมีมากมาย เช่น ก่อสร้างได้เร็ว ควบคุมงบประมาณได้ ลดขยะในพื้นที่ก่อสร้าง และได้เห็นบ้านจริงก่อนจะซื้อ แต่บางคนเลือกที่จะไม่ซื้อบ้านสำเร็จรูปเพราะ “มันไม่สวย”

ต้องเช้าใจก่อนกว่าบ้านสำเร็จรูปก็เหมือนกับบ้านทั่วไป ซึ่งจะมีหลายระดับราคา และฝีมือของสถาปนิกผู้ออกแบบ ซี่งบ้านสำเร็จรูปที่เราเห็นโดยทั่วไปอาจจะมีกลุ่มตลาดในระดับกลางๆ ซึ่งราคาไม่สูง การออกแบบก็อาจจะมาจากไอเดียเจ้าของบริษัท
โดยอาจจะเน้นพื้นที่ใช้สอย เพื่อคุมงบประมาณให้อยู่ในราคาที่สมเหตุสมผล

แต่ถ้าหากเราต้องการแบบสวยๆ ในปัจจุบันก็เริ่มมี บริษัทเข้ามาเสนอรูปแบบบ้านสำเร็จรูปสวยๆมากขึ้น หรือบางคร้งเราอาจะดูแบบจาก Internet ที่ชอบแล้วส่งให้ผลิตตามรูปแบบดังกล่าว ก็สามารถทำได้

จากเหตุผลดังกล่าวเราถึงตั้ง Baan Next ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์บ้านสำเร็จรูปที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ โดยสถาปนิกและวิศวกรชั้นนำ

#BaanNext #บ้านสำเร็จรูป #บ้านมีดีไซน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *